Bank Artikel

KONSEP & FAEDAH TAKAFUL

Pada prinsipnya, sistem Takaful didasarkan pada kerjasama bersama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan pertolongan antara kumpulan peserta. Dengan kata lain, ini adalah pemberian sumbangan bersama untuk membantu mereka yang memerlukan. Asas-asas ini didasarkan pada Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa contohnya adalah: –

1. Asas Kerjasama

Allah berfirman, “Tolonglah kamu satu sama lain dalam kebenaran dan ketakwaan tetapi janganlah kamu saling menolong dalam dosa dan dendam …” (Al Maidah: 2).

Allah akan sentiasa menolong hambaNya selama dia menolong orang lain. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud).

2. Asas Tanggungjawab

Tempat hubungan dan perasaan orang yang beriman, antara satu sama lain, sama seperti jasad; apabila salah satu bahagiannya diserang sakit, maka bahagian badannya akan terjejas. (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).

Seorang Muslim sejati (Mu’min) dan seorang Muslim sejati (Mu’min) sama seperti bangunan di mana setiap bahagian di dalamnya menguatkan bahagian yang lain. (Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).

3. Asas Perlindungan Saling

Dengan hidup saya, yang berada dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang akan memasuki Syurga jika dia tidak melindungi jirannya yang berada dalam kesusahan. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad)

Menurut admin Kereta Sewa Jitra berdasarkan dasar di atas, para sarjana Islam telah memutuskan bahawa harus ada upaya bersama untuk menerapkan konsep Takaful sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan keperluan ini.

4. Memahami Kontrak Takaful

Walaupun konsep insurans dibenarkan berdasarkan Undang-undang Syariah, amalan tertentu dalam insurans konvensional melanggar Undang-undang Syariah. Amalan Takaful semasa menggunakan gabungan dua jenis ‘Aqad (kontrak) utama ;; Ini adalah kontrak Tabarru ’(Sumbangan) dan kontrak Wakalah (Agensi) yang bebas dari unsur riba (Riba), taruhan atau Maisir (perjudian) dan Gharar (Ketidakpastian). Sistem Takaful menekankan semangat kerjasama dan tanggungjawab bersama di antara para peserta.

Kelebihan Takaful

Melalui semangat kerjasama dan tanggungjawab bersama di antara peserta, tindakan amal dan kebajikan memberi peluang kepada peserta untuk memperoleh dua bentuk faedah. Pertama, manfaat wang melalui rancangan Takaful itu sendiri. Kedua “manfaat” dalam pengertian rohani, melalui tindakan Tabarru ‘(sumbangan), peserta akan mendapat rahmat dan berkat Tuhan dalam kehidupan Akhirat. Sistem Takaful tidak membezakan warna atau kepercayaan; ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada semua peserta, tanpa mengira kepercayaan agama mereka. Bagi mereka yang ingin mengenali jenis-jenis dan bentuk hibah takaful yang ada di Malaysia, sila layari www.hibahtakafulmalaysia.com bagi maklumat lanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *