Dokumen

DOKUMEN-DOKUMEN WAJIB YANG PERLU DISEDIAKAN (SALINAN)

BEKERJA:

Salinan IC driver

Salinan lesen driver

Salinan  bil api / air / telekom / astro yang TERKINI

Salinan IC penjamin (keluarga/kawan)

STUDENT:

Salinan IC driver

Salinan  lesen driver

Salinan  kad pelajar driver

Salinan IC penjamin (keluarga/kawan)

Para pelanggan kereta sewa hendaklah mempunyai dokumen-dokumen seperti diatas bagi memudahkan sebarang urusan sewa kereta. Proses ini adalah PENTING bagi kedua-dua belah pihak sekiranya berlaku apa-apa masalah sepanjang tempoh sewaan berjalan. Syarikat Kereta Sewa Murah tidak akan melayan sebarang urusan kereta sewa sekiranya anda tidak mempunyai dokumen-dokumen wajib seperti diatas. Harap maklum.